2017 © Anti-Germ CZ

HOSPITAL HYGIENE

INSTRUMENTÁRIUM

ProCura Endo Star

Tekutý dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro manuální ošetření zdravotnických prostředků, zejména pro mikroinvazivní a chirurgické instrumentarium, anesteziologické pomůcky, termolabilní materiály, endoskopy (testy Karl Storz GmbH, Pentax), laboratorní přístroje apod.  Má výborné mycí účinky a rychlou expozici. Vhodný také pro použití v ultrazvukových čističkách. Stabilita pracovního roztoku je 10 dnů. Bez obsahu aldehydů a fenolů.

ProCura Instru Extra

Tekutý dezinfekční prostředek s čistícím účinkem na bázi aldehydů, vhodný pro chirurgické instrumentarium, anesteziologické pomůcky, termolabilní materiály, endoskopy, laboratorní přístroje apod. Má široké spektrum účinku, vhodný k dezinfekce termolabilních a termostabilních materiálů (testy Karl Storz GmbH, Koninklijke Philips Electronics N.V). Vykazuje výborné mycí účinky bez koagulace a fixace organických zbytků a rychlou expozici. Vhodný také pro použití v ultrazvukových čističkách. Bez obsahu formaldehydů

ProCura Instru ZYM

Enzymatický čistící prostředek s dezinfekčním účinkem pro ruční použití. Vhodný pro chirurgické instrumentárium, endoskopy, termolabilní materiály a laboratorní příslušenství. Výborně uvolňuje zbytky krve a organické nečistoty. Možno použít i v ultrazvukových čističkách. Výborný pro předčištění flexibilních a rigidních endoskopů.

ProCura NEU

Tekutý dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro manuální ošetření zdravotnických prostředků na bázi KAS a aminů. Pro svou vysokou materiálovou snášenlivost je vhodný především pro mikroinvazivní a chirurgické instrumentarium, anesteziologické pomůcky, termolabilní materiály, endoskopy, laboratorní přístroje apod. Je velmi ekonomický, má výborné mycí účinky již při nízkých koncentracích. Vhodný také pro použití v ultrazvukových čističkách. Bez obsahu aldehydů a fenolů.

1 / 1

Please reload

Skalpel, nůžky nebo endoskop.
Manuálně nebo strojově.
Vždy perfektně, spolehlivě a efektivně.
Show More

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.