2017 © Anti-Germ CZ

HOSPITAL HYGIENE

KONTAKT

Anti-Germ CZ s.r.o.

Podnásepní 466 / 1d

60200 Brno

tel.: +420-548.210.777

e-mail: obchod@antigerm.cz

Anti-Germ SLOVAKIA s.r.o.

Trnavská cesta 66

82102 Bratislava

tel.: +421-2-4445.4045

e-mail: obchod@anti-germ.sk

Poradenství a objednávky:

 

CZ + SK:

Bc. Jana Štěpánová

tel.: 602.215.122, e-mail: j.stepanova@antigerm.cz

Čechy:

Šárka Slámová

tel.: 602.223.972, e-mail: s.slamova@antigerm.cz

Morava:

Věra Pleslová

tel.: 602.380.631, e-mail: v.pleslova@antigerm.cz